Pengeluaran

  • Pendeposit hanya boleh membuat pengeluaran selepas 3 tahun dari tarikh pembukaan akaun dan jumlah minimum yang perlu ada didalam akaun simpanan adalah sebanyak RM1,000.

  • Pengeluaran yang tidak memenuhi syarat diatas tidak akan diproses.

PROSES PENGELUARAN DAN PENUTUPAN AKAUN SSPNI PLUS

           Penutupan

  • Pendeposit dibenarkan menutup akaun pada bila-bila masa dengan mengemukakan permohonan kepada PTPTN.

  • Pendeposit akan menerima semua simpanan dalam akaun SSPN-i termasuk dividen tahunan dan nilai simpanan pada syarikat takaful (jika ada).